Dynamické objekty

Dynamické objekty se vkládají do stránky jako značka s určitými parametry. Při interpretaci stránky pro návštěvníka se pak na místo značky dosadí obsah generovaný tímto dynamickým objektem, jakko např. novinky, výpis produktů či menu. tvůrce stránky píše značku a parametry dynamického objektu ručně přímo na příslušné místo stránky, nebo používá průvodce dynamickým prvkem, který proces použití prvku výrazně zjednoduší.


Následující seznam obsahuje dosud vytvořené dynamické objety, jejich počet neustále roste.

Obecné


Menu (menu, navigace, mapy)

Stránky tvoří v redakčnmím systému stromovou strukturu. Pro zobrazení nabídky jedné či více úrovní, či tzv. “ drobečkové ” navigace slouží dynamický objekt. Podle nastavení zobrazuje jen položky od určitého uzlu stromové stzruktury a do určité hloubky této struktury. Typy mohou vytvořit rolovací menu, véceúrovňové, menu představující záložky apod. Pokud pak uživatel vloží novou stránku do příslušného místa stromové struktury a označí že se tato stránka má zobrazovat v menu, je stránka automaticky zařazena do všech navigačních prvků pracujících s uzlem, kde stránka je.)

Články

V redakčním systému existuje samostatná agenda článků. Uživatel může vytvářet řady článků. Dynamický objekt Article pak vloží výpis článků a to v počtu, rozsahu a výběru definovaného uživatelem v parametrech objektu. Stejný objekt se pak použije i pro výpis detailu konkrétního článku. Lze použít pro jakékoli texty s opakuijící se strukturou, novinky, reference, volná místa atd. Lze vypisovat články jedné řady i články více řad zároveň.

Vkládání obsahu, rotace obsahu

Redakční systém umožňuje vkládat obsah jedné stránky/bloku do jiné stránky. Toto je vhodné zejména při opakujícím se obsahu na několika stránkách, nebo při oddělení přístupu k některým částem stránek mezi uživatele. Další výhodou je, že prvek může nejen vložit stránku, ale pokud zadáme množinu stránek, může nechat obsah vkládat při každém načtení jiný, obsah nechat průběžně měnit (prolínání) či rotovat obrázky.

Galerie

Redakční systém využívá centrální správu obrázků frameworku Magic2G. K objektu typu produkt, firma, osoba, destinace atd. lze přiřazovat fotografie různé velikosti a příznaků. Z takto přiřazených fotografií jsme pak schopni vytvořit dynamickým objektem galerii, s definicí velikosti náhledů, prezentovaného obrázku, množství obrázků na jedné stránce ve formě počtu řádků a sloupců, způsob zobrazení detailu a mnoho dalších parametrů.

Odesílání e-mailu

Při tvorbě procesu na www stránkách formou sledu navazujících stránek lze na některou stránku z těchto kroků vložit objekt pro odeslání e-mailu. Může tak být interní pracovník informován, že někdo na stránku vstoupil, lze tak řešit předání libovolných parametrů z vyplněného formuláře, jehož potvrzením uživatel na stránku vstoupil. Systém může tímto způsobem odeslat uživateli potvrzení o obdržení dat, nebo ho vybídnout k potvrzení své objednávky ještě kliknutím na link v e-mailu.

Rozšířené


Zasílání novinek, News-letter

Redakční systém může vedle stránek spravovat stejným způsobem také obsah News-letterů, které se odesílají na přihlášené e-mailové adresy. Zasílání novinek rozeznáváme řízené a automatické. Řízené vydání potvrdí k odeslání uživatel, automatické se odesílá v nastavených intervalech samo. Obsah se zadává jako běžná www stránka bud jen textem, nebo s využitím formátovacích znaků HTML. V obsahu e-mailu lze využívat všechny standardní dynamické objekty, které doplní, výpisy novinek, odkazy, obrázky atd. stejně, jako by se jednalo o běžnou www stránku.

External (části obsahu z externích systémů)

Nový dynamický objekt umožní vkládat do redakčního systému is>content kompletní části cizích systémů. Vložená část se jeví jako nedílná součást www prezentace. Zdrojovým systémům (tedy těm, ze kterých do prezentace čerpáme) je možné předávat jakékoli parametry a výsledek ve formě části HTML přebírat do těla vlastních stránek. Všechny výhody a pružnost redakčního systému is>tour jsou přitom zachovány. Nemusíte se tedy vzdát svých funkcí napsaných v PHP, když chcete přejít na is>content který je založen na technologii .NET .

Objekty pro katalogy produktů, firem, osob


Produkty

Prvek umožňuje vypisovat seznamy produktů (zájezdy, zboží, služby) vyhovující kriteriím nastaveným v dynamickém objektu, nebo ve vyhledávacím formuláři na předchozí stránce. Rozsah vypisovaných informací určuje tvůrce stránek, formát prezentace je pak věc stylování. Stejný prvek zavolaný s ID konkrétního produktu pak vypisuje detail produktu, rozsah prezentovaných informací je opět určen parametry dynamického objektu. Pro výpis textového popisu produktu se používá v tomto prvku odkaz na šablonu textového popisu, kde uživatel volí, které odstavce a v jakém pořadí se mají zobrazit. Jednotlivé textové popisy mají navíc své unikátní třídy, které umožňují některý z nich nastylovat jiným způsobem než ostatní.

Firmy, osoby

Podobně jako prvek pro výpis seznamu či detailu produktu, lze aplikovat logiku i na výpis firmy či osoby. Rozsah vypisovaných informací opět určuje tvůrce stránek, formát prezentace je pak věc stylování. Prvek je vhodný pro katalogy firem, výpis prodejců, prodejen, poboček, pro katalogy osob a pod. Vzhledem k možnosti vypisovat jen produkty či firmy určitého příznaku je tak možno řešit i přednostní výpis některých prvků před jinými.

Číselníky země/destinace, obory

V systému existují číselníky se stromovou strukturou, jako např. číselník zemí a destinací či číselník oborů. K jednotlivým uzlům číselníku lze přiřazovat objekty jako jsou produkty, firmy, osoby atd. Při prezentaci v redakčním systému pak výpisy z těchto číselníků tvoří ideální navigační nástroj pro nalezení prvků hledaného oboru či destinace. U prvku je možno zapnout zobrazování počtu objektů nalezených v jednotlivých uzlech (počet firem danného oboru, počet zájezů do danné destinace), nebo minima či maxima jiných informací (cena od.. u produktů a služeb). Tvůrce prezentace definuje, od kterého uzlu a do jaké hloubky se má stromová struktura prezentovat.

Objekty pro obchodní proces


Výběr

Objekt umožňuje návštěvníkovi www stránek, bez zalogování do systému, provádět výběr prvků katalogu a k tomuto výběru se vracet. Prvek je ideální pro použití jako nákupní košík, list přání, list vybraných firem či seznam zájezdů k finálnímu výběru. Vybírat lze zatím produkty, firmy a osoby.

Objednávkový (rezervační) formulář

Pokud je redakční systém propojen s rezervačním či obchodním systémem na platformě Magic2G , umožní tento dynamický prvek velmi jednoduché vložení rezervačního formuláře. Tvůrce www prezenace definuje některá omezení, detaily předchozího výběru se přenáší automaticky. Po provedení objednávky určuje tvůrce stránek, co bude na následující stránce. Pokud na následující stránce bude použit objekt pro zpracování objednávky / rezervace, bude takto provedena, alternativou je uložit objednaná data do jiné struktury (pouze jako poptávka), či data neukládat a odeslat e-mailem na libovolnou v prvku zadanou e-mailovou adresu.

Online platby platební kartou

On-line platby využívají tzv. bankovního agenta. Tato součást frameworku Magic2G umí komunikovat s centrálou pro autorizaci plateb platebními kartami MUZO. Ať tedy máte smlouvu s ČSOB, Českou Spořitelnou, či jinou bankovní institucí, platby se ověřují vždy v MUZO centru. Zákazník, který se rozhodne zaplatit platební kartou může z objednávky pokračovat rovnou na formulář pro zadání údajů o platební kartě. Informace o zaplacení se pak uloží rovnou v platbách přiřazených obchodnímu případu.

Objekty pro uživatelský vstup a editaci obsahu


Přihlášení uživatele

Objekt umožňuje provést přihlášení uživatele tak, že bude mít v dalších stránkách k dispozici části stránek, nepřihlášenému uživateli nepřístupné. Zároveň bude systém znát identitu uživatele a pomocí dynamických objektů pro osobu, firmu či produkty bude tvůrce stránek moci dát k dispozici editaci osobních údajů, výpis objednaných produktů či detail objednaných produktů a stavu odbavení či platby.

Formuláře pro zadání osob a firem

Formulář pro zadání či editaci osobních údajů, kontaktů adres, dokladů atd. Použitelné v rezervacích, on-line objednávkách i k evidenci osob a editaci osobních údajů přihlášeným uživatelem.

Editace stránky, či libovolného www obsahu

Možnost přímo na stránku uložit ikonu, která po přihlášení uživatele umožní editaci obsahu stránky či editaci stromové struktury stránek.

Proč Magicware

Máme zkušenosti, znalosti a úspěchy
Jsme nadšení pro to, co děláme
Jsme česká společnost s mezinárodním působením
Máme vize a dokážeme se připravit na budoucnost
Díky širokému použití systému umíme dělit náklady
Máme silnou podporu celého životního cyklu aplikace