Filosofie práce

Aby byl náš redakčí systém dostatečně pružný, ale zároveň jednoduše ovladatelný, založili jsme filosofii práce s ním na dvou základních výjmečnostech, kterými se odlišujeme od ostatních produktů na trhu. Jsou to následující vlastnosti:

  1. Skládaní obsahu z bloků do sebe libovolně vnořených
  2. Veškerý dynamicky generovaný obsah je uzavřen do universálně použitelných objektů

Skládaní obsahu z bloků

Velkým omezením řady konkurenčních produktů je fakt, že novou šablonu stránky, nový projekt či novou sekci je schopen zadat pouze programátor poskytovatele. V našem redakčním systému lze nový projekt či novou šablonu stránky založit stejně jendouše, jako jakoukoli novou stránku už existujícího projektu.

Základem, ze kterého skládáme obsah, jsou ztv. "bloky". Blok může být stránka, nebo její část. Dokonce i sekce, která je nositelem záhlaví, zápatí a většinou i navigace je v našem případě jen jeden z řady bloků. Každý blok obsahuje HTML kód (i když ho často uživatelé spravují ve vizuálním editoru), skládáním bloků vzniká výsledná HTML stránka. Aby systém věděl, jak výsledek z bloků poskládat, vkládáme do různých míst bloku značky (dynamické obkekty) které určí, jaký jiný blok, či generovaný obsah, se do příslušného stavebního kamene budoucího webu vloží.

Vkládání bloku do bloku je jednoduché a umožňuje rozložit obsah na mnoho samostatně existujících entit. Přístupová práva k editaci pak mohou mít uživatelé systému na úrovni entit. Vkládání bloku do bloku navíc nemusí být pevně definované, ale můžeme tak na jednom místě při každém načtení, nebo jen prolináním vyměňovat celé bloky s obrázky textem či ovládacími prvky. Co nezvládneme vkládáním obsahu, to za nás vytváří nejrůznější dynamické objekty.